Nissan và Renault trở lại Việt Nam

Nissan và Renault trở lại Việt Nam

Nissan có nhà phân phối mới bắt đầu từ tháng 10, trong khi Renault quay trở lại thị trường Việt Nam sau 3 năm vắng bóng.