Tái khởi động dự trữ hàng hóa thiết yếu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Tái khởi động dự trữ hàng hóa thiết yếu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Các nhà bán lẻ lớn đã tái khởi động lại việc dự trữ hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp phòng, chống Covid-19, không lo thiếu hàng,...