Ly kỳ con hàu đáng giá cả gia tài, tiền tỷ cũng khó mua

Ly kỳ con hàu đáng giá cả gia tài, tiền tỷ cũng khó mua

Có con hàu đáng giá cả gia tài khi bên trong chứa toàn ngọc trai hay hàu cổ được trả giá gần 1 tỷ đồng, đơn giản hơn là loại vua hàu giá cũng tới cả vài...