Vợ chồng Italy tìm lại ân nhân Việt sau 45 năm

Vợ chồng Italy tìm lại ân nhân Việt sau 45 năm

Bà Marie Hédiard đứng trước con ngõ nhỏ, chân luýnh quýnh vì biết khi cánh cửa mở ra, người bác sĩ ân nhân 45 năm trước sẽ xuất hiện.