Khác với các loại sản phẩm thường chỉ có thịt xay, xúc xích Đức được trộn thêm đá lạnh, trứng và sữa.

Khánh Hoàng - Trần Huy / VnExpress