Việc tiếp dầu trên biển được thực hiện để giúp cho những chiếc tàu chiến có thể vận hành liên tục dài ngày ở các vùng biển xa.

Video: Military Archive.

Minh Thưởng / Tri Thức Trực Tuyến