Mây vảy rồng báo trước cơn giông bão

Những đụn mây tròn xếp lớp hiếm gặp trên bầu trời là hiện tượng thường xuất hiện trước cơn giông hoặc bão lớn.