Lý do nhiều tín đồ Tân Thiên Địa nhiễm nCoV

Các buổi lễ của giáo phái Tân Thiên Địa thường tổ chức trong phòng kín, tín đồ không được đeo kính và khẩu trang, khiến virus corona dễ...