Dù khách hàng không thích, nhưng nhiều chủ tiệm vẫn đòi inbox mới báo giá để tăng tương tác và tránh bị đối thủ cạnh tranh.

PV / VTV