Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 2 luật trình Quốc hội cho ý kiến là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có thông báo gửi các đại biểu Quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Kỳ họp dự kiến khai mạc vào 20/10 và bế mạc vào 17/11, chia làm 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra từ 20 đến 27/10, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội. Đại biểu Quốc hội ở địa phương sẽ tham dự ở điểm cầu tại địa phương. Đại biểu của cơ quan Trung ương dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đợt 2 từ 2 đến 17/11, sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 10, 2 luật mới do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được bổ sung vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến. Ảnh: Hải Quân.

Tại kỳ họp thứ 10, 2 luật mới do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được bổ sung vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến. Ảnh: Hải Quân.

Ông Phúc cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10. Trong đó, đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung 2 dự án trình Quốc hội cho ý kiến là dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây là 2 dự án luật mới đều do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Một nội dung quan trọng tại kỳ họp này được ông Phúc thông tin, đó là Quốc hội thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV.

Công tác nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác cũng được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này.

Ngoài ra, Quốc hội còn xem xét loạt báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020...

6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10 gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

6 dự án luật được cho ý kiến gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Hoài Thu / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/trinh-quoc-hoi-2-luat-moi-do-bo-cong-an-soan-thao-post1133256.html