Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM yêu cầu những người từng có mặt tại các địa điểm này nhanh chóng khai báo với cơ quan y tế gần nhất.

Như Ý - Quốc Toàn / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/tphcm-tim-nguoi-den-14-dia-diem-benh-nhan-covid-19-tung-di-qua-post1159581.html