Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại TP.HCM.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày (sau đây gọi chung là chuyên gia) bao gồm: Nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân và các đối tượng theo thỏa thuận với từng nước; khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ. Những người tiếp xúc với người nhập cảnh trong quá trình nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam.

Yêu cầu đối với việc mời chuyên gia: Chuyên gia phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh (kết quả xét nghiệm âm tính). Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyển. Chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Ccovid-19. Đơn vị, tổ chức mời chuyên gia chi trả toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện đưa đón, xét nghiệm Covid-19. Đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn thu phí (trừ chi phí cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng).

Người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh

Người nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime - PCR từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh

Đơn vị, tổ chức mời chuyên gia vào làm việc thực địa ưu tiên lựa chọn nơi nhập cảnh là cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc cửa khẩu gần TP.HCM nhất (có thể di chuyển bằng xe ô tô); nếu chuyên gia nhập cảnh chỉ tham gia họp, thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác thì ưu tiên lựa chọn địa điểm họp, ký kết, lưu trú ngay tại các tỉnh, TP nơi chuyên gia nhập cảnh, xuất cảnh để hạn chế chuyên gia phải di chuyển qua nhiều địa phương, không đảm bảo được các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chuyên gia phải vào trước thời gian làm việc dự kiến 1 ngày để thực hiện các quy định liên quan đến giám sát y tế.

Chuyên gia dược lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (ngày 1) trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh và chỉ được phép làm việc tại địa phương sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm mỗi 2 ngày/lần kể từ ngày lấy mẫu lần 1 (ngày 3, ngày 5... cho đến khi kết thúc thời gian lưu trú tại Việt Nam). Trước khi rời khỏi Việt Nam 1 ngày, chuyên gia được lấy mẫu xét nghiệm để có phương án cách ly, dự phòng cho các đối tượng tiếp xúc trong quá trình làm việc với chuyên gia khi cần thiết.

Chuyên gia vào làm việc sử dụng Bluezone và ghi lại nhật ký di chuyển trong thời gian làm việc tại Việt Nam (ngày giờ, địa điểm đến, thông tin người tiếp xúc), tự theo dõi sức khỏe và báo cho cán bộ y tế hàng ngày; chỉ rời khỏi nơi lưu trú khi tham gia họp, thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác, đến địa điểm làm việc hoặc đi thực địa theo phương án làm việc mà doanh nghiệp đã trình trước đó.

Riêng đội với khách VIP là cấp thứ trưởng hoặc tương đương trở lên: không bắt buộc phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-COV-2 khi nhập cảnh, không phải sử dụng ứng dụng Bluezone và không phải xét nghiệm SARS-COV-2 sau khi nhập cảnh.

Về quy trình thực hiện, đơn vị mời chuyên gia vào làm việc tại TP.HCM xây dựng phương án nhập cảnh, phương án đưa đón, nơi lưu trú, nơi họp, ký kết, nơi làm việc, địa điểm thực địa cụ thể, lịch trình đi lại, số lượng người dự kiến tiếp xúc, phương án đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc của chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và những người tiếp xúc... gửi về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP ít nhất 2 tuần trước thời điểm dự kiến chuyên gia vào làm việc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đại diện Sở Y tế tổ chức thẩm định phương án lưu trú, làm việc, di chuyên của chuyên gia trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ. Việc thẩm định thực hiện qua xem xét hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế khi cần thiết.

Sau khi thẩm định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP gửi kết quả thẩm định và ý kiến trả lời đơn vị về Sở Y tế. Nếu phương án đạt yêu cầu theo quy định, Sở Y tế có văn bản trả lời đơn vị. Nếu phương án không đạt yêu cầu, Sở Y tế có văn bản đề nghị đơn vị điều chỉnh và gửi lại để thẩm định. Văn bản trả lời đơn vị trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

Sau khi nhận văn bản chấp thuận từ Sở Y tế, đơn vị thuộc địa bàn TP HCM gửi phương án đạt yêu cầu kèm theo trong hồ sơ đề nghị xem xét cho chuyên gia nhập cảnh vào làm việc về Sở LĐ-TB-XH TP theo quy trình, thủ tục do Sở LĐ-TB-XH TP hướng dẫn.

Tổ công tác của UBND TP tiến hành thẩm định, trình UBND TP phê duyệt cho chuyên gia vào làm việc cùng với phương án tổ chức lưu trú, di chuyển, làm việc...

Sau khi nhận văn bản phê duyệt của UBND TP, văn bản cho phép nhập cảnh của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, đơn vị gửi hồ sơ về Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP để nắm thông tin, tổ chức điều phối tiếp nhận khi chuyên gia đến TP.HCM.

Đối với đơn vị không thuộc địa bàn TP.HCM nhưng có phương án nhập cảnh, lưu trú để làm việc thực địa, tổ chức họp, ký kết tại TP HCM: xây dựng phương án gửi về Sở Y tế TP.HCM để thẩm định và trình UBND TP quyết định. Việc xin phép cho chuyên gia của đơn vị được nhập cảnh vào Việt Nam làm việc thực hiện theo quy trình, thủ tục của UBND địa phương nơi đơn vị có trụ sở hoạt động.

Bảo Nghi / Người Lao Động

Nguồn: https://nld.com.vn/xa-hoi/tp-hcm-huong-dan-cho-nguoi-nhap-canh-lam-viec-duoi-14-ngay-20200926162219893.htm