Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết thành phố có 38 tuyến đường được đặt tên không chính xác vì những lý do khác nhau.

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa có báo cáo về 38 tuyến đường được đặt tên không chính xác tại thành phố. Việc xác định tên dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề án Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP.HCM - Khảo sát thực trạng đến năm 2020.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao chia 38 tuyến đường đặt tên không chính xác làm 4 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 5 đường có nhân vật trên bảng tên đường sai so với quyết định của UBND TP.HCM gồm: đường Bùi Hữu Diên (tên theo quyết định) - Bùi Hữu Diện (bảng tên đường hiện tại), Đỗ Cơ Quang - Đỗ Quang Cơ, Nguyễn Trọng Trì - Nguyễn Trọng Trí.

Đối với nhóm này, Sở Văn hóa Thể thao đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh lại bảng tên cho đúng với tên nhân vật lịch sử trong các quyết định.

Tuyến đường mang tên gọi Trần Khắc Chân (tên đúng là Trần Khát Chân) từ năm 1955 đến nay. Ảnh: P.T.

Tuyến đường mang tên gọi Trần Khắc Chân (tên đúng là Trần Khát Chân) từ năm 1955 đến nay. Ảnh: P.T.

Nhóm thứ 2 gồm 6 tên đường sai họ tên nhân vật lịch sử do quyết định của UBND TP.HCM. Những tuyến đường sai gồm: Dương Tự Quán (tên theo quyết định) - Dương Tụ Quán (tên đúng), Hoàng Xuân Hoành - Hoàng Xuân Hành, Lê Đình Quản - Nguyễn Đình Quản, Phạm Thị Hối - Phan Thị Hối, Phan Khiêm Ích - Phạm Khiêm Ích, Raymondienne - Raymonde Dien.

Đối với nhóm này, Sở Văn hóa Thể thao đề nghị UBND TP.HCM xem xét điều chỉnh tên đường cho đúng với họ, tên nhân vật lịch sử.

2 nhóm sai tên còn lại gồm 8 đường được đặt tên không chính xác với tên nhân vật lịch sử và 19 tuyến đường được đặt tên theo phương ngữ. Sở Văn hóa Thể thao đề xuất phương án thông qua HĐND thành phố để đổi tên đối với nhóm đường được đặt tên không chính xác.

Đối với 19 tuyến đường được đặt theo phương ngữ, Sở Văn hóa Thể thao đề xuất giữ nguyên để tránh xáo trộn, thay đổi tên đường, ảnh hưởng đến người dân.

Quang Huy / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/tphcm-co-38-ten-duong-khong-chinh-xac-post1134384.html