Ngày 14/9, Tạp chí Kinh tế Môi trường vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh phát triển hoạt động tạp chí trong giai đoạn tiếp theo. Cuộc họp do Nhà báo Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch TƯ Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Phó Tổng biên tập Thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường chủ trì.

Tại cuộc họp, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường đã công bố các quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với các lãnh đạo nhân sự chủ chốt của các phòng, ban chuyên môn.

Cụ thể, bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Linh đảm nhận chức danh Trưởng ban Marketing online - Chuyên đề; Nhà báo Dương Quang Sơn giữ chức danh Trưởng ban Môi trường Dân sinh; Nhà báo Vương Thị Liễu giữ chức danh Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Môi trường; ông Nguyễn Hải Sơn giữ chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế Môi trường.

Các nhân sự lãnh đạo phòng ban có nhiệm vụ thực hiện các công việc theo sự phân công trực tiếp của Ban biên tập, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký; được hưởng chế độ lương và phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Môi trường và Bộ Luật Lao động.

Nhà báo Phan Chí Hiếu, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường chúc mừng các nhân sự lãnh đạo mới.

Nhà báo Phan Chí Hiếu, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường chúc mừng các nhân sự lãnh đạo mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng biên tập thường trực Phan Chí Hiếu chúc mừng các nhân sự lãnh đạo mới, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phòng ban chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng các định hướng và nhiệm vụ của Hội và Tạp chí, bám sát các tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Việc kiện toàn nhân sự Tạp chí Kinh tế Môi trường sẽ giúp triển khai có hiệu quả hơn các kế hoạch phát triển tạp chí, hoạt động sự kiện hội thảo, hội nghị, toạ đàm khoa học về các vấn đề kinh tế môi trường, gìn giữ và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và bền vững...

Các cán bộ được bổ nhiệm bày tỏ sự vui mừng được lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách mới, cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí Kinh tế Môi trường nói riêng và TƯ Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nói chung.

Nhà báo Dương Quang Sơn được bổ nhiệm làm Trưởng ban Môi trường Dân sinh.

Nhà báo Dương Quang Sơn được bổ nhiệm làm Trưởng ban Môi trường Dân sinh.

Bà Nguyễn Thùy Linh được bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng ban Marketing Online - Chuyên đề.

Bà Nguyễn Thùy Linh được bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng ban Marketing Online - Chuyên đề.

Nhà báo Vương Thị Liễu được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Môi trường.

Nhà báo Vương Thị Liễu được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Môi trường.

Nhà báo Nguyễn Hải Sơn được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Môi trường.

Nhà báo Nguyễn Hải Sơn được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Môi trường.

Tạp chí Kinh tế Môi trường là cơ quan ngôn luận của TƯ Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, hiện có 3 ấn phẩm chính là Tạp chí Kinh tế Môi trường (Báo In) và điện tử với 2 tên miền www.kinhtemoitruong.vn và www.kinhtexanh.vn.

Các ấn phẩm đặc sắc của tạp chí hiện được phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước, đến với bạn đọc tại các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế, giới đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp, người tiêu dùng... Đồng thời, Kinh tế Môi trường điện tử (www.kinhtemoitruong.vn và www.kinhtexanh.vn) là kênh thông tin hữu ích, liên tục cập nhật các vấn đề, sự kiện, chủ trương, chính sách quan trọng về Môi trường - Kinh tế; phát hiện và nêu gương các điển hình tiên tiến trong hoạt động thực tiễn bảo vệ môi trường… với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng vì một nền kinh tế xanh hướng đến phát triển bền vững.

Minh Phương / Tạp chí Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/tap-chi-kinh-te-moi-truong-bo-nhiem-them-lanh-dao-chu-chot-20833.html