Khi đi máy bay, nhiều người có chung một thắc mắc, tại sao lúc hạ cánh, khoang hành khách luôn ở tình trạng đèn tối mờ?

Video: BE AMAZED.

Quang Khải / Tri Thức Trực Tuyến