17

10/2020

Giáo dục

Quy trình chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1

Theo quy định, trong quá trình học sinh sử dụng, sách giáo khoa mới vẫn được chỉnh sửa. Quy trình tương tự khi biên...

17

10/2020

Giáo dục

Sách Tiếng Việt 1 - Cánh Diều: Cần thay thế hay chỉ sửa chữa?

Trước yêu cầu của bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 - Cánh Diều, dư luận lại một...

TĂNG TỐC ĐỌC TIN TỨC ONLINE