17

01/2020

Xã hội

Hà Nội: Người dân thích thú với thông điệp Ông Táo không dùng túi nilon', hồ Tây không còn cảnh túi nilon nổi trắng dập dềnh

Theo tục lệ hàng năm người dân thường cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23/12 (Âm lịch) và kèm theo thả cá chép để các...