11

09/2019

Giáo dục

Rút giấy phép cơ sở Maple Bear Westlake Point sau vụ nhốt trẻ vào tủ

Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ, Hà Nội, cho hay cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point tại 24 Quảng Bá (Tây Hồ) đã đóng cửa.