25

11/2020

Thế Giới

Hé lộ căn phòng đặc biệt của thiếu gia Trung Hoa phong kiến, chính thất không được phép bước vào

Thông thường, các vị thiếu gia sẽ chuẩn bị một căn phòng đặc biệt chỉ để tiếp đón những nha hoàn thông phòng.

30

07/2020

Thế Giới

Căn phòng đặc biệt của các thiếu gia Trung Hoa phong kiến: Chỉ cho phép tiểu thiếp và nha hoàn bước vào, chính thất tuyệt đối không thể đến đây

Các vị thiếu gia sẽ chuẩn bị một căn phòng đặc biệt chỉ để dành "tiếp đón" những nha hoàn thông phòng và tiểu...

TĂNG TỐC ĐỌC TIN TỨC ONLINE