05

08/2019

Kinh tế

6 tháng TTC LAND chỉ lãi 132 tỉ đồng, giảm 25%

Trong nửa đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã: SCR) chỉ đạt 132 tỉ đồng lợi...