08

11/2019

Giáo dục

Sở GD&ĐT TP.HCM không nhận hoa, quà ngày 20/11

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ không tiếp khách, không nhận hoa, quà nhân ngày Nhà giáo...