16

09/2019

Ảnh

Hàng triệu hồng hạc lội giữa hồ nước hóa đá động vật

Không chỉ nổi tiếng với hình ảnh vũng nước khổng lồ hóa đá nghìn xác chết, hồ Natron còn là thiên đường lý...

TĂNG TỐC ĐỌC TIN TỨC ONLINE