14

02/2020

Kinh tế

Không phải 'Big 4', 2 ngân hàng tư nhân nào sẽ được nới room ngoại lên 49% theo EVFTA?

Sau khi Hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa EU - Việt Nam được kí kết, việc cho phép các tổ chức tín dụng EU nâng...

TĂNG TỐC ĐỌC TIN TỨC ONLINE