15

10/2020

Thế Giới

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên bị điếc vĩnh viễn do biến chứng

Người đàn ông (45 tuổi) ở Anh trở thành người đầu tiên trên thế giới bị điếc vĩnh viễn do COVID-19.

TĂNG TỐC ĐỌC TIN TỨC ONLINE