Xe thám hiểm NASA tìm thấy mẫu đá chứa muối sulfate, cho thấy nơi đây có thể từng ẩm ướt rồi trở nên khô cạn do biến đổi khí hậu.

Video: Amaze Lab.

PV / VnExpress