Những vùng tối của Mặt Trăng có thể nhìn thấy bằng mắt thường được gọi là "lunar maria", nghĩa là biển Mặt Trăng. Liệu những khoảng tối đó có thật sự là biển không?

An Ngọc (Theo Nature History Museum) / Tri Thức Trực Tuyến