Sáng 12/11, nhiều thành tựu được nêu ra trong hội nghị tổng kết Chương trình MTCP2 giai đoạn 2014 -2020, do Hội nông dân Việt Nam tổ chức.

Hội nghị Tổng kết Chương trình MTCP2 giai đoạn 2014 -2020, do Hội nông dân Việt Nam tổ chức sáng 12/11 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh.

MTCP2 là Chương trình hợp tác trung hạn giữa Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) với các tổ chức nông dân khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2014 – 2020, do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ.

Mục tiêu của MTCP2 là tăng cường năng lực cho các tổ chức nông dân ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương trong quá trình tham vấn chính sách có liên quan đến lợi ích của nông dân sản xuất nhỏ ở cấp quốc gia, tiểu khu vực và khu vực. Ngoài ra, cải thiện việc cung cấp các dịch vụ cho người nghèo ở nông thôn.

MTCP2 được triển khai tại 17 nước thuộc 3 khu vực gồm ASEAN và Trung Quốc; Nam Á và Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, 15 tỉnh được Chương trình MTCP 2 hỗ trợ trực tiếp gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai, Ninh Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bến Tre và Trà Vinh.

Theo ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế , Hội Nông dân Việt Nam – Giám đốc chương trình, mục tiêu của MTCP2 là nâng cao năng lực và sự liên kết giữa các tổ chức nông dân, tăng cường sự tham gia của các tổ chức nông dân trong quá trình xây dựng chính sách và tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ và tham gia các chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của các tổ chức nông dân.

Sau gần 6 năm triển khai thực hiện, MTCP2 đã mang lại nhiều tác động tích cực. Thứ nhất, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, quá trình xây dựng chính sách, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân.

Thứ hai, cán bộ Hội và người nông dân đã có những thay đổi đáng kể trong tư duy, nhận thức, năng lực tiếp cận kiến thức và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, được tuyên truyền và nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cuối cùng, nhận thấy vai trò, ý nghĩa và hoạt động hiệu quả của các Chương trình, dự án Ban Quản lý Chương trình đã triển khai, các cấp chính quyền địa phương hết sức ủng hộ và tạo điều kiện, nhiều tỉnh đã được hỗ trợ thêm kinh phí để mở rộng các hoạt động tập huấn, hỗ trợ câu lạc bộ nông dân, tổ chức tham quan, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm.

Ông Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam – Giám đốc chương trình chia sẻ về MTCP2. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong thời gian tới, ông Mai Bắc Mỹ đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Cụ thể, Hội Nông dân các cấp tiếp tục xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, vận động chính sách, cung cấp dịch vụ cho hội viên nông dân của cán bộ hội, năng lực tiếp cận thông tin, tổ chức liên kết sản xuất của người nông dân

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp, các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp để xây dựng chương trình, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác phù hợp trên cơ sở mục tiêu của các dự án, nhu cầu của người nông dân, huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai các hoạt động.

Ngoài ra, tăng cường sự tham gia của Hội Nông dân trong quá trình xây dựng chính sách thông qua các hoạt động như đào tạo tập huấn nâng cao năng lực vận động chính sách, áp dụng các công cụ tham vấn nông dân và vận động chính sách, tổ chức hội nghị bàn tròn, đối thoại với chính quyền địa phương và người nông dân, từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, chính sách đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của hội viên nông dân.

Cuối cùng, với Chương trình MTCP 2 đang trong giai đoạn kết thúc và xây dựng Chương trình MTCP giai đoạn 3 (gọi tắt là Chương trình Nông dân Châu Á - Thái Bình Dương), đề nghị IFAD, nhất là Văn phòng IFAD quốc gia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình nhằm củng cố, tăng cường năng lực cho tổ chức Hội, giúp thúc đẩy phát triển các mô hình kinh doanh nông nghiệp và hợp tác xã theo chuỗi giá trị, gắn kết lợi ích và mối quan tâm quốc gia với tầm nhìn, chiến lược khu vực và toàn cầu trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Nông Nghiệp

Nguồn: https://nongnghiep.vn/nhin-lai-thanh-tuu-sau-6-nam-ifad-voi-nong-dan-viet-nam-d277772.html