Với chip điện tử cấy trong cơ thể, người đàn ông tên Russ Foxx ở Canada có thể khởi động xe máy, mở khóa cửa bằng tay.

Nguyễn Sương (Theo Zoomin Plus) / Tri Thức Trực Tuyến