James Bartey đã sống sót kỳ diệu sau khi bị cá nhà táng nuốt chửng.

Khánh Trang (Nguồn: Bright Sideb) / Tri Thức Trực Tuyến