Mang cần câu đến khu vực xả tràn hồ Kẻ Gỗ, người dân Hà Tĩnh có thể bắt được cả yến cá mỗi ngày.

Nguyễn Dương - Hoàng Hiệp / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/video-nguoi-dan-do-xo-ve-ho-ke-go-bat-ca-sau-lu-post1145930.html