Tọa lạc ở vùng Tây Bắc của Campuchia, đền Ta Prohm được xây dựng vào thế kỷ 12 và nằm trong quần thể di tích Angkor Thom ở Campuchia.

Kim Ngân (Video: Great Big Story) / Tri Thức Trực Tuyến