Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa có báo cáo gửi Thành ủy TP.HCM về tình hình triển khai giá điện mới tại đơn vị. 

Cụ thể, EVNHCMC thông tin ngay khi nhận được quyết định điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện, EVNHCMC đã triển khai nhiều công việc cụ thể như tổ chức chốt chỉ số 170.527 điện kế, sau đó chọn mẫu để phúc tra chỉ số chốt, phòng tránh các trường hợp sai sót và đánh giá độ tin cậy của kết quả chốt chỉ số; tổ chức tuyên truyền giá điện mới thông qua nhiều kênh thông tin.

Từ ngày điều chỉnh giá điện đến nay, EVNHCMC đã tiếp nhận các thắc mắc của khách hàng sử dụng điện, chủ yếu qua tổng đài chăm sóc khách hàng và một số phản ánh qua báo đài. Các thắc mắc của khách hàng đều được tổng công ty tổ chức kiểm tra, xác minh và giải quyết kịp thời. Cụ thể, tổng công ty đã tiếp nhận 2.726 lượt thắc mắc của khách hàng (chiếm 0,11% tổng số khách hàng sử dụng điện) liên quan đến hóa đơn tiền điện. Trong đó, chủ yếu khách hàng yêu cầu tra cứu thông tin về giá điện mới, tra cứu chỉ số và hóa đơn tiền điện.

Trước đó, để giải quyết nhanh các yêu cầu thắc mắc của khách hàng, EVNHCMC đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của đội phản ứng nhanh, chủ động tiếp nhận và giải quyết tất cả khiếu nại, thắc mắc về giá điện, hóa đơn tiền điện; cung cấp đầy đủ thông tin cũng như tiếp xúc, xử lý các ý kiến phản hồi từ khách hàng; tăng cường hệ thống tiếp nhận thông tin, hoàn thiện công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng; giải quyết nhanh, triệt để và thỏa mãn mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Đồng thời, EVNHCMC đã chỉ đạo các giám đốc điện lực trực tiếp chỉ đạo giải quyết các khiếu nại về giá bán điện để đảm bảo xử lý kịp thời, nhanh chóng. Đặc biệt, EVNHCMC rà soát danh sách khách hàng có điện năng tiêu thụ tăng đột biến từ 1,5 lần trở lên để xác định nguyên nhân và có phản hồi thông tin đầy đủ cho khách hàng có thắc mắc. 

Đào Trang / Pháp luật TP.HCM