Trong 20 ngày đầu tháng 10, nhiều trạm quan trắc từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị ghi nhận tổng lượng mưa cao gấp 3-5 lần so với trung bình 30 năm cùng kỳ.

Minh Hồng - Mỹ Hà / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/mua-lon-ky-luc-20-ngay-o-mien-trung-post1144910.html