Nghị định 126/2020 chính thức có hiệu lực từ 5/12 quy định một loạt thay đổi trong cách tính thuế TNDN tạm nộp, thuế GTGT với tổ chức, cá nhân hợp tác kinh doanh vận tải.

Phượng Nguyễn - Quang Thắng / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/mot-so-thay-doi-ve-cach-tinh-thue-tu-ngay-512-post1159942.html