Ung thư thường được phát hiện muộn. Khi bệnh đã đến giai đoạn di căn, khả năng điều trị khỏi rất thấp.

Nguồn: Science Nature

 

Mai Phương / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/video-ly-do-kho-chua-khoi-benh-ung-thu-post1131406.html