Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ đổ về đã cuốn trôi cây cầu bê tông tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Video: Newsflare.

PV / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/video-lu-tran-ve-cuon-troi-cay-cau-be-tong-o-trung-quoc-post1103977.html