Những người thừa kế của các gia đình tài phiệt đời đầu của châu Á có xu hướng tham gia những khóa học trải nghiệm để sẵn sàng tiếp quản gia sản kếch xù.

Quang Khải - Lệ Huyền (Video: Bloomberg) / Tri Thức Trực Tuyến