Buồn vì điểm kém, học trò vẫn phì cười trước dòng lời nhận xét độc đáo của giáo viên bộ môn.

Lời phê "gây bão" của cô giáo: "Cuộc đời có nhiều lựa chọn, ngay cả đáp án trắc nghiệm A, B, C, D cũng chọn sai!".

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Trước đó cũng có nhiều lời phê "bá đạo" của giáo viên khiến học sinh đứng hình.

Chép lại mà cũng không xong.

Chép lại mà cũng không xong.

Chém gió thảm họa.

Chém gió thảm họa.

Trình bày bẩn, cẩu thả, xem lại ý thức học ngay nếu thực sự muốn làm con rẻ của cô.

Trình bày bẩn, cẩu thả, xem lại ý thức học ngay nếu thực sự muốn làm con rể của cô.

Chép bài của bạn nhưng không thành! kể cả đi chép cũng cần dùng não.

Chép bài của bạn nhưng không thành! kể cả đi chép cũng cần dùng não.

Bác Ba Phi (tổng hợp) / VnExpress