Sẽ công khai thông tin đơn vị gây lãng phí ngân sách, quy định mới về kinh doanh xăng dầu, hướng dẫn thay đổi khoản vay nước ngoài, sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu... là những loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/11/2014.

chinh-sach-moi
Quy định mới về kinh doanh xăng dầu bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (1/11). Ảnh minh họa.

Sẽ công khai thông tin đơn vị gây lãng phí ngân sách

Theo Nghị định 84/2014/NĐ-CP để hướng dẫn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 thì các Cơ quan, tổ chức có hành vi lãng phí thì tùy vào quy mô, mức độ ảnh hưởng sẽ bị công khai thông tin theo một trong các hình thức sau:

Công bố tại cuộc họp và niêm yết tại trụ sở; Đưa lên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của đơn vị;

Thông báo trên các ấn phẩm báo chí hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung công khai bao gồm tên, địa chỉ của đơn vị gây lãng phí; hành vi gây lãng phí; biện pháp đã xử lý với người có hành vi lãng phí.

Việc công khai thông tin này phải thực hiện chậm nhất là 3 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

Quy định mới về kinh doanh xăng dầu

Không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa hai lần giảm và số lần giảm giá xăng – đó là nội dung mới được đề cập tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Mặt khác, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười lăm ngày (quy định hiện hành tối thiểu là mười ngày) đối với trường hợp tăng giá.

Nghị định này thay thế Nghị định 84/2009/NĐ-CP, 118/2011/NĐ-CP.

Hướng dẫn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài

Theo quy định mới tại Thông tư 25/2014/TT-NHNN, khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn còn dư nợ tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên sẽ phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước.

(Riêng trường hợp bên vay hoàn thành việc trả nợ trong 10 ngày kể từ thời điểm trên thì không phải đăng ký).

Trường hợp việc rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong 10 ngày so với kế hoạch đã được xác nhận thì bên vay không cần đăng ký thay đổi với Ngân hàng nhà nước mà chỉ phải xác nhận với ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ.

Các khoản vay nước ngoài đã thực hiện trước 1/11/2014 sẽ tiếp tục thực hiện theo văn bản xác nhận đã được cấp.

Trường hợp  phát sinh thay đổi liên quan đến khoản vay nước ngoài của bên vay sau ngày 1/11/2014, bên vay phải thực hiện đăng ký thay đổi theo thông tư.

Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu

Từ ngày 7/11/2014, biểu thuế suất nhập khẩu với các mặt hàng sau về mức 0% (hiện hành là 2%):

Máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại [mã 8458.11.00, 8458.91.00].

Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58 [mã 8459.10.10, 8459.21.00, 8459.31.00].

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 139/2014/TT-BTC.

Chính sách thu hút nhân lực khoa học công nghệ từ nước ngoài

Theo Nghị định 87/2014/NĐ-CP, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học – công nghệ (KHCN) tại Việt Nam được hưởng các ưu đãi sau:

Được cấp thị thực nhiều lần hoặc Thẻ tạm trú với thời hạn tối đa, xem xét cấp Thẻ thường trú; Được bổ nhiệm, thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN, chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN;

Bổ nhiệm chức danh nghiên cứu đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Rút gọn thủ tục cấp phép lao động; Hỗ trợ chỗ ở trong thời gian hoạt động tại Việt Nam; Bố trí phương tiện đi lại nếu chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng;

Ưu đãi tối đa về thuế, hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo KHCN; Được chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài, được dùng thu nhập hợp pháp bằng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài Điều kiện cho phép hưởng ưu đãi trên được quy định cụ thể trong Nghị định. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/11/2014.

/ Bizlive