Theo một số nghiên cứu, lông của lạc đà Alpaca có thể kháng được nước và lửa, ấm hơn sản phẩm từ cừu gấp 3 lần. Nhiều người còn gọi vải may từ lông Alpaca với danh "thần thánh".

 

Anh Tú (Theo Nat Geo, Inkari Alpaca) / Tri Thức Trực Tuyến