Nhện nhảy đực tán tỉnh mọi con cái gặp trên đường bất chấp nguy cơ bị ăn sống nếu làm đối phương khó chịu.

Anh Tú (Theo BBC, Discovery) / Tri Thức Trực Tuyến