Giống mọi ngôi sao khác, Mặt Trời rồi cũng sẽ cạn nhiên liệu và chết. Tương lai của Hệ Mặt Trời sẽ ra sao và loài người cần đối phó thế nào để tránh thảm họa tuyệt chủng.

Video: Unveiled.

Ngọc Anh / Tri Thức Trực Tuyến