Đại diện Công ty nước sạch sông Đà cho rằng họ là nạn nhân lớn nhất trong việc nguồn nước bị ô nhiễm và không xin lỗi người dân Hà Nội.

Đức Phạm - Ngọc Tân / Tri Thức Trực Tuyến