Trong tháng 8/2019, SCB triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân với mức lãi suất cao nhất là 8,55%/năm áp dụng đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát.

Ảnh minh họa. Nguồn: SCB.

Ảnh minh họa. Nguồn: SCB.

Trong tháng 8/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai 8 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân bao gồm: Tiết kiệm thông thường, tích lũy linh hoạt, tiết kiệm sinh lợi mỗi ngày, tiền gửi online, tiết kiệm Đắc Lộc Phát, tiết kiệm Đắc Lộc Tài, Tiết kiệm song hành - Bảo hiểm toàn tâm (tăng 2 sản phẩm so với tháng trước).

Trong đó, mức lãi suất huy động cao nhất là 8,55% áp dụng đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát.

Tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát, hiện SCB chỉ áp dụng cho khách hàng mở mới tại 5 kỳ hạn là 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng với cùng mức lãi suất huy động là 8,55%/năm.

Bên cạnh hình thức nhận lãi cuối kỳ, SCB cũng áp dụng cả phương thức trả lãi theo tháng đối với sản phẩm tiền gửi này với mức lãi suất là 8%/năm cho tất cả các kỳ hạn gửi.

Tuy nhiên, SCB cũng lưu ý, các mức lãi suất nêu trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Lãi suất điều chỉnh chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia mở mới sản phẩm tại thời điểm điều chỉnh trở về sau.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm Đắc Lộc Phát tại ngày 5/8

Nguồn: Website SCB.

Nguồn: Website SCB.

Tiền gửi tiết kiệm thông thường

Với sản phẩm tiết kiệm thông thường theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động tại SCB dao động trong khoảng 5,4%-7,75%/năm tùy theo từng kỳ hạn gửi.

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 5,4%/năm; tiết kiệm kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng có cùng mức lãi suất 5,5%/năm.

Tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng đang được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm; kỳ hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm. Trong khi, kỳ hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,7%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 và 36 tháng đang được SCB áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,75%/năm.

Với tiền gửi không kỳ hạn, ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất là 1%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi thông thường ngày 5/8

Nguồn: Website SCB.

Nguồn: Website SCB.

Tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online

Đối với tiền gửi theo hình thức tiết kiệm online, lãi suất huy động tiếp tục dao động trong khoảng 5,45%-8,3%/năm.

Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 5,45%/năm; kỳ hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5,5%/năm

Trong khi, tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cũng được hưởng mức lãi suất là 5,5%/năm

Kỳ hạn 6 tháng có mức lãi suất huy động là 7,8%/năm, 7 tháng là 7,85%/năm, 8 tháng là 7,9%/năm, 9 tháng là 7,95%/năm, 10 tháng là 8%/năm, 11 tháng là 8,05%/năm và 12 tháng là 8,2%/năm.

Tiền gửi các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng đang cùng được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 8,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SCB đối với tiền gửi tiết kiệm online tại ngày 5/8/2019

Nguồn: Website SCB.

Nguồn: Website SCB.

Tiền gửi tiết kiệm thông thường

Với sản phẩm tiết kiệm thông thường theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động dao động trong khoảng 5,4%-7,75%/năm tùy theo từng kỳ hạn gửi.

Theo đó, tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 5,4%/năm; tiết kiệm kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng có cùng mức lãi suất 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 đến 9 tháng đang được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm; kỳ hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm. Kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,7%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 và 36 tháng đang được áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,75%/năm.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn, SCB đang áp dụng mức lãi suất là 1%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng).

Mạnh Đức / Kinh Tế & Tiêu Dùng