Trong tháng 11/2019, lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng PG Bank là 8,5%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 37 tháng, lãi trả cuối kì.

Theo biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn trong tháng 11/2019, tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vẫn tiếp tục dao động trong khoảng 0-8,5%/năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: PGBank).

Ảnh minh họa. (Nguồn: PG Bank).

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kì hạn siêu ngắn như 1, 2 và 3 ngày đang được huy động với cùng mức lãi suất là 0%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm các kì hạn ngắn từ 4 đến 21 ngày có lãi suất dao động từ 0,5 đến 0,8%/năm.

Ngân hàng PG Bank áp dụng mức lãi suất cao hơn rõ rệt đối với các khoản tiền gửi từ 1 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất tiền gửi kì hạn 1, 2 và 3 tháng là 5,5%/năm, kì hạn 6 và 9 tháng được nhận lãi là 7,3%/năm.

Tiền gửi 12 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 7,8%/năm; 13 tháng là 8%/năm; 18 tháng và 24 tháng là 8,2%/năm.

Mức lãi suất cao nhất đang được PG Bank áp dụng là 8,5%/năm dành cho tiền gửi kì hạn 37 tháng, lãi trả cuối kì.

Ngoài ra, ngân hàng PG Bank cũng áp dụng lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn, lãi trả hàng tháng, dao động từ 5,49 đến 7,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng PG Bank mới nhất tháng 11

Nguồn: Website PG Bank.

Nguồn: Website PG Bank.

Phương Linh / Kinh tế & Tiêu dùng