Sự chênh lệch lãi suất giữa tiết kiệm tại quầy và online tại Nam A Bank là khá lớn lên tới 1,2 điểm %.

Theo biểu lãi suất của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vào ngày 4/10, lãi suất tiết kiệm tiền gửi thông thường cho cá nhân các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng được áp dụng từ 5,4%/năm - 7,9%/năm tùy kì hạn gửi.

Riêng đối với số tiền gửi lớn từ 500 tỉ đồng trở lên, lãi suất áp dụng cho các kì hạn 13 tháng và 24 tháng lần lượt là 8,3%/năm và 8,45%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Đối với tiền gửi kì hạn dưới 1 tháng, mức lãi suất được áp dụng là 1%/năm, bằng với mức lãi suất của tiền gửi không kì hạn.

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng tại Nam A Bank là 5,4%/năm, kì hạn 3-5 tháng hưởng mức lãi suất 5,5%/năm; 6 tháng có lãi suất là 6,8%/năm; 7 tháng có lãi suất là 6,9%/năm,...

Lãi suất kì hạn gửi từ 14-17 tháng có lãi suất là 7,7%/năm; kì hạn từ 18-23 tháng cùng ở mức 7,8%/năm. 

Tiền gửi các kì hạn từ 25 tháng đến 36 tháng đang được huy động với cùng mức lãi suất là 7,9%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, Nam A Bank còn nhiều sản phẩm huy động khác như tiết kiệm trả lãi ngay, tiết kiệm rút vốn linh hoạt,...

Biểu lãi suất ngân hàng Nam A Bank mới nhất tháng 10/2019

Nguồn: Nam A Bank.

Nguồn: Nam A Bank.

Bảng lãi suất tiền gửi online tại Nam A Bank ngày 4/10

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, các mức lãi suất chênh nhau tại cùng kì hạn là khá lớn, đặc biệt từ kì hạn 6 tháng trở lên. Trong khi gửi tại quầy, mức lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng chỉ là 6,8%/năm nhưng khi gửi online con số ấy đã vọt lên 8%/năm.

Tương tự với nhiều kì hạn gửi tiết kiệm dài hơn khác. Mức lãi suất cao nhất đối với hình thức này là 8,7%/năm áp dụng cho kì hạn gửi 36 tháng.

Nguồn: Nam A Bank.

Nguồn: Nam A Bank.

Trúc Minh / Kinh tế & Tiêu dùng