Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại BIDV vào đầu tháng 4 là 6,9%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại BIDV là 6,9%/năm
Theo biểu lãi suất mới nhất ngày 1/4 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), lãi suất huy động các kì hạn 1 tháng đến 36 tháng dao động trong khoảng từ 4,5%/ năm đến 6,9%/năm.

Mức lãi suất cao nhất (6,9%/năm) được áp dụng như 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Các khoản tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng có lãi suất là 4,5%/năm; kì hạn 3 tháng có lãi suất 5%/năm; kì hạn 6 tháng có lãi suất 5,5%/năm; kì hạn 9 tháng là 5,6%/năm. 

Tại một số kì hạn như 364 ngày, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, BIDV đưa ra mức lãi suất tiết kiệm là 6,8%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi không kì hạn tại ngân hàng được duy trì ở mức 0,1%/năm. Hiện tại, BIDV không có chương trình khuyến mãi gì cho khách hàng.

Biểu lãi suất ngân hàng BIDV tại ngày 1/4/2019 

Nguồn: Website BIDV.

Nguồn: Website BIDV.

Trúc Minh / Kinh Tế & Tiêu Dùng