Từ năm 2015 đến nay, cả nước có 6.432 trẻ em bị xâm hại tình dục và 666 trẻ bị bạo hành gây thương tích.

Việt Chung - Đoàn Loan / VnExpress

Nguồn: https://vnexpress.net/infographics/hon-6-000-tre-em-bi-xam-hai-trong-gan-5-nam-4014143.html