Nếu chọc đúng chỗ, bạn có thể "đốt cháy" những hồ băng này. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều và ẩn sau đó là vấn đề nghiêm trọng về biến đổi khí hậu.

An Ngọc (Theo Business Insider) / Tri Thức Trực Tuyến