Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số trường phổ thông

Tháng 4-2024, Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số ở các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai thí điểm nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số, làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn thành phố.

Đối tượng tham gia thí điểm là các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và học sinh cấp tiểu học trong các cơ sở giáo dục tham gia thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm trong tháng 4-2024.

Theo kế hoạch, dự kiến từ tháng 5-2025, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm học bạ số với cấp trung học. Tháng 7-2024, sẽ tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thí điểm.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục Hà Nội có 2.852 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; 1 trường trung cấp chuyên nghiệp với 2,2 triệu học sinh. Hiện nay, 100% thông tin học sinh đã được cấp mã số trên cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo, được xác thực định danh với dữ liệu dân cư.

100% trường tiểu học đã được trang bị đầy đủ máy tính kết nối internet, có cán bộ vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo. 100% hồ sơ học sinh đã được gắn mã số định danh duy nhất, xuyên suốt trong quá trình học tập, sẵn sàng về dữ liệu để triển khai học bạ số. 100% giáo viên, nhân viên đều có kinh nghiệm, trình độ công nghệ thông tin để tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành.

Tính đến ngày 15-3-2024, có 45% số giáo viên, nhân viên ở các trường phổ thông đã được trang bị chữ ký số cá nhân với tổng số lượng 37.509 ký số.

Thống Nhất / Hà Nội Mới

Nguồn: https://hanoimoi.vn/ha-noi-trien-khai-thi-diem-hoc-ba-so-truong-pho-thong-662244.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *