Từ 16 giờ chiều 2/5, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục tăng gần 1.000 đồng/lít mạnh, xác lập đỉnh giá cao nhất 22.190 đồng/lít xăng RON 95 và tăng 26% so với đầu năm. Xăng RON 95 đã tăng 3.650 đồng/lít trong vòng 1 tháng qua.

Đây là lần tăng giá xăng dầu thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tháng qua với tổng mức tăng là 3.650 đồng/lít xăng RON95, tăng 2.100 đồng/lít xăng E5… Và cũng mức mức tăng "sốc" nhất từng ghi nhận của giá xăng dầu năm nay. Giá mặt hàng xăng dầu tăng mạnh sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng.

Theo Liên bộ Tài chính – Công thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 2/ là 80,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 2,399 USD/thùng, tương đương +3,08% so với kỳ trước); 82,281 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,473 USD/thùng, tương đương +3,10% so với kỳ trước); 83,792 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,801 USD/thùng, tương đương +2,20% so với kỳ trước); 83,853 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,129 USD/thùng, tương đương +2,61% so với kỳ trước); 442,103 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 13,777 USD/tấn, tương đương +3,22% so với kỳ trước).

Do đó, cơ quan quản lý giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, đồng thời giảm chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 về 925 đồng/lít (kỳ trước chi 1.456 đồng/lít); xăng RON95 chi 283 đồng/lít (kỳ trước chi 743 đồng/lít).

Theo chu kỳ tính giá 15 ngày, liên bộ cho phép các doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh tăng giá bán lẻ như sau: xăng E5 RON92 tăng 985 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 311 đồng/lít; dầu hỏa tăng 363 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S tăng 385 đồng/kg.

Hiện, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường là: xăng E5 RON92 không cao hơn 20.688 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.191 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.695 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 16.625 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.002 đồng/kg.

Giá xăng dầu liên tục tăng cao trong 4 tháng đầu năm 2019 

Như vậy, giá xăng RON 95 đã xác lập đỉnh mới 22.190 đồng/lít, tăng 26% so với hồi đầu năm, xăng E5 RON 92 là 20.680 đồng/lít, tăng 27%.

Theo Hải Nam / Kinh tế môi trường