Trước khi vào Biển Đông ngày 2/11, bão Goni đạt cấp 16. Hình thái thời tiết này có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Mỹ Hà / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/video-du-bao-duong-di-bao-goni-sap-vao-bien-dong-post1147317.html