Các hố đen có kích thước vô cùng lớn, chúng hút mọi hành tinh, vật chất vào bên trong. Một ngày nào đó liệu hố đen có thể xóa sổ được vũ trụ hay không?

Video: What If.

Ngọc Anh / Tri Thức Trực Tuyến