Nhiếp ảnh gia Bartosz, người thực hiện video này cho biết mỗi giây hình ảnh tương đương 5 phút trong thời gian thực.

Nguồn: Caters Clips.

Đức Hải / Tri Thức Trực Tuyến

Nguồn: https://zingnews.vn/video-dam-may-hinh-dia-bay-lo-lung-tren-bau-troi-post1156710.html